Basın Bülteni Nedir?
Basın bülteni; şirketlere, kişilere veya projeler hakkında haber değeri taşıyan bir konunun basın gazetecilere ve organlarına gönderilmesinde kullanılan en etkili bir iletişim araçlarından birisidir. Uluslararası Halkla İlişikiler Derneği (IPRA), basın bültenini “Hedef topluluklara algıyı şekillendirmeye yönelik atılan adımlar” olarak tanımlamıştır. Halkla ilişkiler kapsamında oldukça önemli bir yer alan basın bülteni, kişi ya da şirket nezdinde ilgi çekici bir iletişim aracıdır. Bülteni iyi hazırlamak kadar bülten gönderimini doğru yerlere göndermekte büyük bir önem gerektirir.

Basın bülteni; kuruluş, kurum veya kişilerin ön plana çıkan özelliklerini ya da onlara dair gerçekleşen gelişmeleri ilgili hedef kitleye iletme amacı ile basın mensuplarıyla ve yayın kuruluşlarına paylaşılan haber metnidir. Basın bültenleri, belirli kurallar çerçevesinde oluşturulan, haber değeri taşıyan, bilgilendirme ve duyuru amacı besleyen metin çalışmalarıdır. Basınla gerçekleşen ilişkilerde kullanılan en sık kullanılan yöntemlerden birisi basın bültenleridir. İletişimin en çok başvuru yaptığı bu araç, hedeflenen algı, imaj ve itibarın ilgili kitleler nezdinde oluşmasına katkıda bulunur. Basın açıklaması, basın ya da medya duyurusu olarak da bilinir.

Basın bülteni veya basın bildirisi; kurum, kuruluş ve fertlerin kendilerini bir adım öne çıkaran özelliklerini basın mensuplarına ve mecralara aktarmak amacı ile gönderilen bir haber metnidir. Basın açıklaması ifadesinin de kullanıldığı basın bültenleri, ilgili hedef kitleye bilgi vermek ve duyuru yapmak amacı ile kullanılır.

Basın bültenlerinde ifade edilmek istenilen konunun direk olarak aktarılması ve ele alınan konunun muhatabı kurum ve/veya firmaya ait oluşturulmak istenilen imaj direk olarak temsil edilir. Hedefi reklam tanıtım yapma ya da satışı artırma olmadığından; aşırı övgü içeren, süslü, tüketiciye hitap eden bir yazım dili kullanılmaz. Haber değeri taşıyan düşünceler, etkinlikler, stratejiler ve olayların basına duyurulması amacı ile hazırlanan basın bültenleri bilgilendiricidir ve basın bülteni içeriğinin temel taşını meydana getirdiğinden belirli zamanlarda yayımlanır. Bu açıdan tekrar değerlendirecek olursak basın bülteninin kilit taşının zaman olduğunu belirtebiliriz. Bu değerleri taşıyan her basın bülteni, izlemeye değer birer haber dizini olmaktadır.

Open chat
1
Merhaba, bizimle WhatsApp üzerinden iletişime geçebilirsiniz.